Słowniczek ministrancki

Ministrant- jest Pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.
?Ministrare? (z łaciny) znaczy "służyć" . Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ?ministrant? wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Tabernakulum - szafka stojąca na środku ołtarza przyściennego, obecnie jest umieszczana na osobnej podstawie w pobliżu ołtarza głównego lub osobnej kaplicy. Tabernakulum służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu, czyli Świętych Hostii!

Wieczna lampka - wskazuje kiedy w tabernakulum znajduje się Najświętszy Sakrament.

Zakrystia - jest to pomieszczenie znajdujące się w każdym kościele. Przechowuje się w niej naczynia, księgi i szaty liturgiczne, zaś kapłan, ministranci, lektorzy i inni usługujący, przygotowują się do uczestnictwa w liturgii.

Zakrystian - odpowiedzialny jest za porządek w zakrystii.

Humerał - Jest to biała chusta okrywająca szyję i ramiona kapłana.

Alba - to długa, biała szata symbolizująca łaskę chrztu św. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ?albus?, to znaczy "biały".

Cingulum - jest to biały sznur (pasek), służący do przepasania alby.

Stuła - jest szczególnym znakiem biskupa, kapłana lub diakona, Jest znakiem świętej władzy kapłańskiej. Kolor stuły zależy od charakteru danego święta.

Ornat - jest to wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę świętą. Kolor ornatu zależy również od charakteru danego święta.

Ambona- jest podobna do wielkiego stojaka dla księgi. Na niej leży Lekcjonarz. Z ambony obwieszczane są słowa Biblii, czyli czytania mszalne i Ewangelia. Z ambony wygłaszane jet też kazanie.

Krzyż - na ołtarzu albo w jego pobliżu zawsze stoi krzyż. We Mszy świętej świętujemy Pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. O tym ma nam przypominać właśnie krzyż ? znak zwycięstwa Chrystusa i Jego największej miłości.

Mszał - w mszale nie są zawarte teksty Pisma świętego do czytań mszalnych, lecz modlitwy przeznaczone do sprawowania Mszy świętej.

Kielich - jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy świętej umieszcza się wino do konsekracji.

Puryfikaterz - tym ręcznikiem oczyszcza się i osusza kielich oraz patenę na Hostię.

Palka - służy do nakrycia kielicha mszalnego. Jest to kwadratowy kawałek usztywnionego płótna.

Korporał - kawałek płótna w kształcie prostokąta rozkładany jest na ołtarzu. Na nim dopiero stawia się kielich oraz patenę z Hostią podczas liturgii eucharystycznej.

Ampułki - podaje się w nich wino i wodę do Mszy świętej, a stoją one przeważnie na małej tacy. W czasie przygotowania darów ofiarnych miesza się krople wody z winem. Czynności te towarzyszą słowa modlitwy wypowiadane przez kapłana.

Ręczniczek - przy czynnościach obmycia rąk używany jest ręczniczek. Ministrant trzyma rozłożony ręczniczek przed kapłanem. Po zakończeni tej czynności, ministrant składa go ponownie.

Dzwonki - zwracają uwagę uczestnikom liturgii na coś szczególnego i ważnego.

Gong - w niektórych parafiach na podniesienie używany jest gong. Ministrant uderza wtedy młoteczkiem w dolną krawędź gongu.

Monstrancja - służy do wystawiania Najświętszego Sakramentu w celu adoracji go i noszenia w procesji.

Kociołek do święconej wody - jest to naczynie wyglądem swoim przypominające małe wiaderko.

Kropidło - używane jest do pokropienia wiernych albo określonego przedmiotu wodą święconą.

Kadzidło - jest metalowym naczyniem umocowanym na łańcuszkach i zamykanym przykrywką. Do którego na rozżarzone węgle sypie się ziarenka kadzidła, czyli żywicy i wonnych ziół.

Łódka - znajduje się w niej mirra do zasypywania kadzidła.

web stats stat24
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved