Z życia Parafii 2009 r.

Rok 2009 rozpoczęliśmy polecając siebie i całą Parafię Miłosierdziu Bożemu przez ręce Matki Bożej na wszystkich Mszach św. pierwszego dnia Nowego Roku, w Święto Bożej Rodzicielki Maryji. Już na wstępie należy podkreślić, że dla Parafii Zabrzeskiej i wszystkich Parafian ten rok pozostanie w pamięci, jako ten w którym dokonano obrzędu Konsekracji naszego Kościoła. Świątynia ta czekała na ten uroczysty dzień 222 lata. Odtąd data 1 V 2009 r. będzie już na stałe pojawiała się we wszystkich dokumentach dotyczących naszej świątyni.

Na przełomie stycznia i lutego dzieci i młodzież naszej Parafii nabierali sił podczas dwutygodniowych ferii zimowych.

7 II zostały zamontowane na chórze naszego kościoła nowe ławki wykonane przez pana Mrowca. Pod koniec lutego wszystkie ławki w kościele zostały ubogacone przez miękkie tapicerskie wykładziny, przez co stały się wygodniejsze i zwłaszcza w zimie cieplejsze.

23 II został zamontowany w kościele multimedialny projektor ze składanym ekranem. W bocznych drzwiach została zamontowana ozdobna krata zabezpieczająca to wejście i umożliwiająca wietrzenie kościoła w lecie.

25 II środą popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne podczas Gorzkich Żali wygłaszał nam ks. Diakon praktykujący w Miliardowicach.

Misje zastąpiły w tym roku Rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Moskwa Sercanin. Były one naszym duchowym przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych i do Konsekracji naszego Kościoła.
W marcu firma pana Rducha naprawiła zegar na wieży naszego kościoła, oraz wymieniła zepsuty mechanizm dzwonów. W kwietniu została odmalowana cała zakrystia i jej dach pokryto kolejną warstwą czerwonej wykładziny.

W kwietniu firma pana Grygierczyka z kolorowych kostek wykonała przed bramą głównego wejścia do kościoła herb Zabrzega. Została także zamontowana nowa brama do głównego wejścia na plac kościelny.

*W uroczystość odpustową, ku czci św. Józefa Robotnika 1 maja o godzinie 11,oo ks. biskup Tadeusz Rakoczy na Sumie odpustowej dokonał uroczystej Konsekracji naszego kościoła, przy udziale licznie zgromadzonych księży z naszego Dekanatu, księży pochodzących z naszej Parafii, pracujących kiedyś w naszej Parafii i licznie zgromadzonych Parafian.* Po konsekracji ks. biskup, księża i liczni przedstawiciele Parafii udali się do Strażnicy na przygotowany przez Parafian uroczysty odpustowy obiad. Na zabrzeskim stadionie w godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w artystycznych występach, których wyjątkowym gościem była piosenkarka „Eleni”

Konsekracja rozpoczęła nasze majowe świętowanie. 10 V przeżywaliśmy w Parafii uroczystość I Komunii Świętej.

16 V udaliśmy się w tradycyjnej pieszej pielgrzymce do Chybia, do MB Gołyskiej.

24 V razem z Siostrami Elżbietankami na czele z ks. biskupem Januszem Zimniakiem świętowaliśmy jubileusz ich 50-lecia pobytu w Zabrzegu.

4 VI ks. biskup Janusz odwiedził ponownie naszą Parafię by na uroczystej Mszy św. uczniom kl. II i III Gimnazjum udzielić Sakramentu Bierzmowania.

11 VI przy pięknej pogodzie przeszliśmy tradycyjną Procesją Bożego Ciała.

Benedykt XVI w Uroczystość Serca Jezusowego ogłosił w kościele Rok Kapłański.

Pod koniec roku szkolnego odbyła się w naszej Parafii na zabrzeskim stadionie V Diecezjalna Spartakiada Służby Liturgicznej im. Henryka Puzonia, jak zwykle profesjonalnie przygotowana przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się o decyzji naszego ks. biskupa, o przeniesieniu naszego wikarego ks. Mariusza Jagosza do pracy w parafii Łodygowice, a skierowaniu do naszej Parafii ks. Marka Kozika na wikarego.

Rozpoczęły się wakacje. 50-cioro dzieci z naszej parafii z S. Anielą i ks. Mariuszem wyjechali na tygodniowy wypoczynek do Zakopanego.

W lipcu z naszej parafii i z Dankowic wyruszyła pielgrzymka do Rzymu.

Na placu między plebanią, a garażami położono kostkę brukową.

Ks. Stanisławowi Filapkowi nowemu proboszczowi w Krasnej, gdzie przejął budowę powstającego tam kościoła przekazałem stare żyrandole z naszego kościoła i kinkiety, oraz rzutnik, ekran i komplet slajdów liturgicznych pieśni jako dar naszych parafian dla wspólnoty w Krasnej.

W sierpniu udaliśmy się autokarową pielgrzymką do Częstochowy by witać tam naszych pieszych pielgrzymów. Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się o zmianach u Sióstr Elżbietanek. Siostrę Maksymilianę, zakrystiankę zastąpiła siostra Kinga.

W ostatnią niedzielę sierpnia odprawiliśmy w kościele dziękczynne Dożynki.

6 IX przy kaplicy Narodzenia NMP odprawiliśmy sumę odpustową, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Stanisław Filapek. Wieczorem nasz parafialny chór wystąpił z pieśniami religijnymi w hołdzie Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.

We wrześniu z naszego kościoła wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Lichenia i Kalisza.

W różańcowych nabożeństwach przez cały październik polecaliśmy naszych parafian Bogu. Rozpoczęliśmy prace związane z renowacją Stacji Drogi Krzyżowej w kościele, także obrazu „Jezu Ufam Tobie” i MBNP. Prace renowacyjne zostały ukończone w listopadzie. W listopadzie zostały zdjęte figury ewangelistów z ołtarza Serca Jezusowego i zabrane do renowacji.

Starosta bielski wręczył coroczną nagrodę im. Ks. prałata Józefa Londzina i tu wielka radość dla nas, bo po raz pierwszy otrzymał ją zabrzeżanin pan Józef Wrzoł, któremu jeszcze raz gratulujemy.

W I niedzielę Adwentu po raz pierwszy w historii naszej parafii rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską. Stało się to wygodniejsze dla księży i parafian. Bardzo polepszyła się frekwencja na kolędzie.

*/_Teraz trochę statystyki:_/*
Nasza Parafia liczy nieco powyżej 3200 mieszkańców. W ogólnopolską niedzielę liczenia wiernych 11 X, w naszym kościele uczestniczyło we Mszy św. 1497 parafian. Do Komunii św. w tę niedzielę przystąpiło 590 parafian.
Sakrament chrztu św. przyjęło w tym roku 28 dzieci ( w tym 12 dziewczynek i 16 chłopców).
Do I Spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 33-troje dzieci.
Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 85 gimnazjalistów.
Na ślubnym kobiercu stanęło w naszym kościele 23 pary.
Sakramentu namaszczenia chorych udzieliliśmy 245 razy.
Do „Domu Ojca” odprowadziliśmy 39 osób ( w tym 17 kobiet i 22 mężczyzn; 29 parafian i 10 z poza parafii; przekrój wiekowy: 20- 40 lat 2; 40- 60 lat 2; 60- 80 lat 17; 80- 90 lat 15 i ponad 90 lat - 3 osoby ).
Rozdaliśmy 91000 Komunii Świętych.

Finanse parafii:
Parafia nasza łożyła ofiary na : Seminarium Duchowne, Diecezję, budownictwo kościelne, duszpasterstwo specjalne, cele charytatywne, misje, Boży grób w Jerozolimie, Świętopietrze, PAT, KUL, dom księży emerytów, ubezpieczenie parafii, prenumerata KAI .

Ponad to ofiarami wsparliśmy :
Okno Życia i Dom samotnej Matki w B-B Lipniku, zakony kontemplacyjne, Diecezjalne Radio Anioł Beskidów, ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech, szkoły katolickie, Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, lipcowa składka na powodzian w Polsce i na Ukrainie, stypendyści papiescy, pomoc kościołowi na wschodzie, dom akcji katolickiej w Jeleśni.

Inwestycje parafialne w roku 2009:

1. Ławki na chór
2. Ksero do kancelarii
3. Krata ozdobna do bocznych drzwi kościoła
4. 2 dywany do prezbiterium
5. Tapicerka na ławki
6. Herb Zabrzega z kostki
7. Automat. Zegara i dzwonów
8. Projektor multimedialny
9. Brama główna
10. Renowacja stacji DK w kościele
11. Renowacja monstrancji
12. 4 lichtarze
13. Krzyż rzeźbiony na ambonę
14. Nowy mszał.
Wydatki Parafii to także: energia elektryczna za kościół, kaplicę, plebanię i wikarówkę, ogrzewanie kościoła i pomieszczeń na probostwie, opłata za wodę, oraz pensje dla zatrudnionych przy parafii.

*/_Plany na rok 2010:_/*
Zamontowanie baldachimu nad amboną,
Remont ołtarza Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i Św. Józefa,
Podłączenie do kanalizacji

Na koniec wypada podziękować: ks. wikaremu za współpracę, Szafarzom panu Józefowi i Stanisławowi, pani Sylwii i synowi Danielowi za piękną grę na organach, prowadzenie chóru, kościelnym panu Leonowi i Emilowi za zbieranie kolekt, siostrze Kindze zakrystiance, Dawidowi redaktorowi Gwiazdki zabrzeskiej, służbie liturgicznej ołtarza, sprzątającym naszą świątynię Wam drodzy za modlitwy, ofiary i kiedy trzeba to i pracę na rzecz tej świątyni - Bóg zapłać!

*Jezu Ufamy Tobie. *
*Matko Nieustającej pomocy wstawiaj się za nami u Boga.*
*Święty Józefie nasz opiekunie módl się za nami. Amen.*

web stats stat24
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved