21:37 - wspomnij o Janie Pawle II

2 Kwiecień 2010 - V Rocznica Śmierci Jana Pawła II


Zachęcamy również aby w kolejną rocznicę powrotu Jana Pawła II Wielkiego do Domu Ojca połączyć się wspólnie czuwaniem i o godz. 21.37 zapalić świece we wszystkich oknach domów, jak również wieczorem złożyć przy kościele pamiątkowy znicz. Niech one staną się znakiem pamięci o Ojcu Świętym, który pomógł odnowić oblicze tej Ziemi


JanPawel2

* 18.05.1920
+ 02.04.2005
"Szukałem was, a wy przyśliście do mnie i za to wam dziękuję"

Ku pamięci JPII

To już pięć lata...a tak żywe
W naszej pamięci,
W naszej modlitwie,
W naszych sercach...wciąż obecny.

Zdawało się... Niewytchniony duchem,
Niestarty wysiłkiem, nieuchwytny wiekiem,
...tak radośnie odszedł.

W nieskończoność, w pełnię, w nieprzekraczalne...
Jak wówczas, gdy zatapiał się w srebrzystą szatę tatrzańskich grań,
Jak wówczas, gdy w zdumiewającym zachwycie ocierał górskie szlaki,
Jak wówczas, gdy nad brewiarzem rozpływał się w modlitwy szepcie,
Sięgając w nienamacalne...

Porywającej młodości, ujmującej starości,
Pięknej mądrości, niewzruszonej wytrwałości,
Szedł z Panem w Niebiańskie wyżyn doskonałości.

A gdy doszedł do celu, świat w zachwycie zaniemógł.
A gdy dopełnił swego... Na oczach świata całego.
A gdy puścił ostatnie tchnienie, świętości pragnienie...
Nasz Rodak Święty...Cud niepojęty!--------- * * * --------
I nadal proszę: nie ustawajcie
w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam -
za życia mojego i po śmierci.


Jan Paweł II

* * *

"Musicie być mocni,
tą mocą, którą daje wiara.
Musicie być mocni Mocą wiary.
Dziś tej mocy bardziej nam potrzeba
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.

Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi pełną radość życia
i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. (.)

Dlatego zanim stąd odejdę, proszę Was,
abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię Polska,
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
- taką, jaką zaszczepił w nas Chrystus
na Chrzcie Świętym:
abyście nigdy nie zwątpili
i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy! (.)

Żegnam Polskę,
żegnam moją Ojczyznę.
Na odchodnym całuję tę Ziemię,
z którą nigdy nie może się rozstać moje serce"

Kraków, 10 czerwca 1979r.
web stats stat24
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved