Ks. Ludwik Czyż * 1946, + 2007

 2007.10.13 - Zmarł ks. Ludwik Czyż, długoletni Duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Urodził się 7 lipca 1946 r. w Zabrzegu (powiat Bielsko-Biała). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1970 r. z rąk ks. bpa Herberta Bednorza, ordynariusza diecezji katowickiej. Najpierw pracował w Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W 1973 r. został przeniesiony do Bielska-Białej. W 1974 r. przybył do Anglii z przeznaczeniem do pracy katechetyczno-duszpasterskiej w Szkole Sióstr Nazaretanek w Pitsford. W 1981 r. otaczał opieką duszpasterską Rodaków, zamieszkałych w Northampton, Wellingborough i okolicy. We wrześniu 1982 r. został Duszpasterzem w Coventry i Rugby, we współpracy z ks. Prałatem Celestynem Sowińskim. W 1984 r. został Duszpasterzem w Parafii pw. św. Pawła w Leicester, skąd w 1993 r. został mianowany Duszpasterzem na Devonii w Londynie. W styczniu 1997 r. został kapelanem Ordo Militaris et Hospitalaris Sancti Lazari Jerusalem. Był członkiem Komisji Katechetycznej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Na zaproszenie ks. bpa Szczepana Wesołego brał udział w Kursach Młodzieżowych w Loreto. Położył ogromny wkład w przygotowaniach do spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z Rodakami na stadionie Crystal Palace w Londynie oraz 100-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Od stycznia 2003 r. był Sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, pełniąc równocześnie obowiązki Administratora Polskiej Wspólnoty Katolickiej na Highgate. Od stycznia 2004 r. przebywał w Polskiej Wspólnocie Katolickiej w Slough, a w maju 2005 r. powrócił do Polski.
web stats stat24
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved